230 Kč
za
hodinu

Doučování online

Online doučování

Online doučování je moderní způsob výuky, který umožňuje žákům učit se efektivně z pohodlí domova. Při doučování využíváme nejrůznější technologie. Na základě probírané látky a potřeb konkrétního žáka zvolíme vždy nejvhodnější metodu. Lekce probíhá formou videohovoru, během kterého může lektor využívat virtuální tabuli, snímání pracovní plochy externí kamerou nebo různé druhy interaktivních cvičení.

Výhody online doučování:

Pokud Vaše děti v tomto školním roce čekají přijímací zkoušky na střední školy, je nejvyšší čas se rozhodnout, jak je na ně řádně připravit. V našich přípravných kurzech zbývají poslední místa a začínáme už za 10 dní, abychom vše do dubnových přijímacích zkoušek stihli. Naše přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy budou probíhat na Praze 4 a Praze 7. Mimo těchto kurzů nabízíme v Praze také osobní doučování, se kterým lze v případě nutnosti přípravné kurzy zkombinovat. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se konají v dubnu, naše přípravné kurzy probíhají od konce října do začátku února. Neváhejte a využijte služby doučování Dohlavy!
Přijímačky na SŠ

Přijímačky na SŠ

Od října pořádáme přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Žáky devátých ročníků uceleně/kompletně připravujeme na přijímací testy od společnosti CERMAT. Přípravné kurzy probíhají na Praze 7 a na Praze 4. Naše přípravné kurzy komplexně pokrývají veškerou potřebnou látku pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na střední školy, přičemž se jedná o jedny z nejlevnějších kurzů v Praze. Více informací o našich přípravných kurzech na střední školy najdete v sekci "Přijímačky na SŠ".
SOUTĚŽ – VYHRAJ NÁŠ ŠLEHAČKOMET :-)

SOUTĚŽ – VYHRAJ NÁŠ ŠLEHAČKOMET :-)

Pojďte si s námi zasoutěžit a zpříjemněte si začátek nového školního roku. Na našich facebookových stránkách probíhá soutěž o zábavnou hru. Držíme palce. Váš tým Dohlavy

V těchto dnech tvrdě pracujeme, abychom dokázali příští školní rok pomoci co nejvíce dětem! Doufáme, že vy si zatím pořádně užíváte prázdniny. Na blížící se školní rok pro vás připravujeme celou řadu novinek, jako například online doučování nebo přípravné kurzy na přijímací zkoušky na střední školy. Těšíme se na vás! Vaše DOHLAVY!

Hurááá, je tu konec školního roku a my přejeme všem dětem co nejlepší prázdniny! Jsme moc rádi, že jsme vám mohli po celý školní rok pomáhat a vy jste tak dnes mohli rodičům ukázat ty nejlepší známky. V příštím školním roce pro Vás připravujeme spoustu novinek, těšíme se na vás! Váš tým Dohlavy

Předměty

Matematika
Potřebuje vaše dítě doučování matematiky? Zhoršený prospěch v matematice se dá často napravit individuálním výkladem a procvičováním ustálených matematických postupů. I nedostatek logického myšlení se dá vylepšovat pomocí různých zábavných úkolů. Dítě získá sebevědomí a matematika pro něj přestane být strašákem.
Český jazyk
Čeština má svá ustálená pravidla, ale přesto se děti neustále setkávají s mnoha výjimkami. Častějším procvičováním, pečlivějším výkladem významu slov, rozšiřováním slovní zásoby a například i s pomocí mnemotechnických pomůcek se čeština může stát zábavou.
Přírodopis
Pokud dítě „plave“ v tomto předmětu, je to spíš otázka jeho nepozornosti ve škole, nebo méně poutavého výkladu učitele. Probudit v dítěti kladný vztah k přírodě, naučit ho hledat souvislosti a pochopit přírodovědné třídění živé i neživé přírody by pro nás neměl být velký problém.
Vlastivěda
Historie i základy zeměpisu, které jsou hlavním obsahem vlastivědy na 1. stupni, jsou obvykle pro děti poutavým tématem. Zajímavým výkladem a nacházením souvislostí se většina dětí pro tento předmět nadchne. Praktické využití encyklopedií, hledání v mapách, čtení z historických knížek pro děti – to vše doučování ještě oživí.
Zeměpis, dějepis, občanská výchova
Toto jsou předměty, které se dají naučit, a dítě v nich může dobře prospívat. Chce to jen trochu času, trpělivosti a pravidelného opakování. Navíc se doučování těchto předmětů dá zpestřit pomocí vyhledávání v mapách a v encyklopediích nebo zajímavými ukázkami na internetu.
Cizí jazyk
Myslíte, že vaše dítě potřebuje doučování angličtiny nebo si osvojit jiný cizí jazyk? Nemáte takové znalosti v této oblasti, abyste svému dítěti pomohli? Nechte tento úkol na nás. Společně s vaším dítětem uděláme domácí úkoly, procvičíme gramatiku, poslech, konverzaci i psanou podobu slov.
Fyzika a chemie
Pokud jste již zapomněli něco z toho, co jste se ve škole učili vy, nechte tuto starost na nás. Fyzika se dá často vysvětlit zábavnou formou pomocí jednoduchých názorných příkladů. Vzorečky z obou vědních oborů jsou pak předmětem častého opakování a jejich praktického využití na příkladech ze života.

Kontakty


Telefon
+420 775 919 901

Instagram
Dohlavy

Facebook
Dohlavy

E-mail
info@dohlavy.cz
Menu